SO-F01M01 - Analyse en ontwerp van de verandering volgens de principes van Samensturing

Leer op een samensturende manier kijken naar veranderprocessen en samen sturen met alle betrokkenen, en kom zo tot een ècht gedragen veranderplan

De module Analyse & Ontwerp van de verandering leert je om:

  • Te komen tot een goede veranderdiagnose
  • Te onderbouwen waarom Samensturing wel of niet een oplossing is voor het vraagstuk van de opdrachtgever
  • Vanaf dag 1 de verandering samensturend aan te pakken, dus ook in de totstandkoming van het veranderplan (van A naar B op de manier van B)

 

De module omvat de volgende drie lessen: 

1. Analyse van de verandering

2. Visie op de verandering

3. Samen sturen met alle betrokkenen

 

Na deze module ben je in staat zelfstandig een verandering naar/met Samensturing te ontwerpen en in dit proces samen te sturen met alle betrokkenen.

* De meeste van onze programma's zijn BTW-vrij, check het bij het afrekenen.