Leerlijn Samensturing in de kerk

Elke maand een nieuw seminar, en samen optrekken met andere christenen met een hart voor vernieuwing en herstel voor kerk en samenleving. Nu voor het voordelige pilot tarief!

Wat is jouw verwachting van de kerk? Kijk je hoofdschuddend naar wat er allemaal fout gaat? Maak je je zorgen om de toekomst van de kerk en vraag je je af of jullie wel open kunnen blijven? Loop je te zwoegen en steeds weer nieuwe dingen te bedenken om ervoor te zorgen dat er meer mensen komen of meer mensen actief worden in je gemeente? 

Of kijk je met hoop en verwachting naar de kerk? Geloof je in de positieve impact die de kerk kan hebben op haar omgeving en de samenleving? Heb je een verlangen dat de kerk tot bloei zal komen, juist in deze tijd en heb je daar geloof voor? 

Hoe jij kijkt, maakt een wereld van verschil. En er is een andere weg! Terug naar de oorspronkelijke missie van de kerk!

Ik geloof dat God een herstelplan heeft voor kerk en samenleving, dat al terugvoert op de Hof van Eden en Zijn verlossingsplan. Het biedt ons nog steeds aanknopingspunten om onze identiteit, verbindingen met God en met elkaar te herstellen en een gemeenschap te bouwen met een cultuur die de mensheid juist nu hard nodig heeft. Een plek van genade en waarheid, bemoediging en gelijkwaardigheid. Een plek waar je kan en mag leren en groeien. 

Elk organisatieprobleem komt er in de kern uit voort dat we niet weten wie we zijn en Wie we dienen- Ken Blanchard

Als je een abonnement neemt op de leerlijn Samensturing in de kerk, trek je een jaar lang met ons op. Elke maand verschijnt er een nieuw seminar, dat jou als vernieuwer helpt en bemoedigt om samen met de mensen om je heen te werken aan de oorspronkelijke missie van de kerk. Je hebt volop mogelijkheden om uit te wisselen met vernieuwers uit andere kerken en met andere achtergronden, wat kunnen we veel van elkaar leren!

 

Thema's die aan bod kunnen komen:

- hoe help je je gemeente functioneren als een levend lichaam?

- wat is de èchte reden dat de kerk niet floreert?

- hoe verbind je mensen rondom de visie? 

- hoe zorg je dat veel meer mensen actief worden binnen de gemeente?

- hoe bouw je aan een bemoedigingscultuur?

- hoe stimuleer je discipelschap, mentorschap en leiderschap in de hele gemeente? 

- wat is de plek van jouw gemeente in de (lokale) samenleving? 

- wat is jouw identiteit als leider? 

- hoe deel je het leiderschap met leiders om je heen en houd je rekening met elkaars gaven en talenten?

en nog veel meer.

 

Kortom, alles wat nodig is om als kerk weer die stad op een berg te worden, een plaats van licht en impact, en een enorme aantrekkingskracht op een wereld in duisternis. Dus bouw mee!

 

Wat krijg je als je lid wordt?

- elke maand een nieuw seminar, die je op elk moment kunt terugkijken (bijv. met je kerken- of oudstenraad!)

- wekelijkse overdenking

- toegang tot community meetings (laatste zaterdag van de maand)

- toegang tot de online besloten community

- het boek Samensturing in de kerk, met een persoonlijke bemoediging

 

De leerlijn is geschikt voor mensen met elk opleidingsniveau. 

De totale studiebelasting bedraagt 39 uur, een dagdeel per maand. 

Copyright op de lessen en materialen berust bij de Samensturingsacademie. 

 

Mis deze geweldige kans niet!

Boek Samensturing in de kerk
Boek Samensturing in de kerk
Samen op weg naar een bloeiende kerk, met een positieve impact op de samenleving! Met een persoonlijke bemoediging van Rianca.
Meer Informatie
* Getoonde prijzen zijn exclusief BTW. De juiste prijzen / BTW worden berekend bij het afrekenen.