Met enige regelmaat krijgen onze specialisten Samensturing dit te horen, als we onderzoeken hoe het is gesteld met het eigenaarschap in de organisatie, met name bij opdrachtgevers uit de profit-sector. Eigenaarschap ontstaat als je je verbonden aan elkaar voelt en aan het collectief doel van de organisatie. Geldt dat dan voor iedereen? Jazeker, maar dat wil niet zeggen dat je als mens niet ook verbonden bent aan andere collectieve doelen. Dat er niet ook andere plaatsen kunnen zijn waar jij je talenten goed, en misschien nog wel beter dan op je werk kunt inzetten. Dat je werk het misschien vooral mogelijk maakt om je werkelijke droom te volgen. Daarover gaat dit blog. Maar voordat we inzoomen op hoe je daar mee omgaat in je organisatie, ruimen we eerst een aantal misverstanden uit de weg.

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier

Misverstand 1: Geld is voldoende drijfveer

Een veelgehoord misverstand is dat geld op zich voor mensen voldoende drijfveer is om zich bevlogen en betrokken bij de organisatiedoelen te voelen. O ja, soms kunnen mensen zich om redenen van salaris of bonus best een tijdje flink inzetten. Maar deze motivatie is vluchtig en zorgt niet voor een duurzame verbondenheid met de organisatie. Komt er een hogere bieder, dan zijn ze weg.
Wat we ons moeten realiseren dat geld als drijfveer altijd een andere waarde vertegenwoordigt. We voelen ons belangrijker, meer gewaardeerd of erkend, willen de beste partner of ouder zijn, of geld stelt ons in staat om te doen wat we werkelijk belangrijk vinden. 

Misverstand 2: Onder een bepaald opleidingsniveau hebben mensen geen expliciete drijfveren

Ook dit horen we regelmatig. Al die gesprekken over drijfveren en talenten, is dat niet vooral voor HBO-ers en academici? Absoluut niet! De behoefte om van betekenis te zijn is universeel en zit in elk van ons mensen besloten. Het is vaak eerder zo dat we in werksettings met praktisch opgeleide mensen juist zelf ervoor zorgen dat dit gesprek niet op gang komt. Elk mens heeft dromen, wil gezien worden, werk doen dat er toe doet en weten dat jouw specifieke kwaliteit daarvoor toch wel bijzonder van pas komt.
Dit is een van de redenen dat ik bijvoorbeeld mijn huishoudelijke hulp altijd benoem als een van de mensen die mij in staat stelt mijn werk te doen. Haar werk doet ertoe! En ze kan iets waar ze ook nog eens veel beter in is dan ik…

Misverstand 3: Bij repeterend werk hoef je niet te praten over drijfveren

In het verlengde van bovenstaande denken we ook vaak dat er werk is waarvoor je geen drijfveren hoeft te hebben. Ook dat is niet waar. Nee, het hoeven niet altijd hoogdravende idealen te zijn. Maar als je de meerwaarde van repeterend werk gedaan door mensen niet meer kunt benoemen, wordt het tijd te automatiseren. Je doet mensen geen recht als je ze werk geeft waarvoor een menselijke touch niet nodig is. Een ander aspect is dat juist repeterend werk veel waarde kan toevoegen voor mensen met bijv een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan structuur geven, dagritme, het levert sociale contacten op, een gevoel van eigenwaarde om zelf je brood te verdienen, en ga zo maar door. En deze mensen zijn vaak bijzonder sterk verbonden met hun werk. Over drijfveren gesproken..

Externe drijfveren

Maar wat nu als je drijfveren toch eigenlijk vooral buiten de organisatie liggen? Als je vooral werkt om je gezin te onderhouden of om je eigenlijke dromen waar te maken? Een manager in een masterclass die ik laatst gaf, noemde het voorbeeld van een medewerker met een creatieve ambitie, waar echter geen brood in te verdienen was. Dat was vooral de reden dat de medewerker nog bij hem werkte. Hoe zit het dan met drijfveren? Ook dan is het raadzaam het gesprek daarover aan te gaan, het zal de verbondenheid aan de organisatie versterken

Tip 1: Weet wat de ander drijft

Juist als het lijkt alsof de medewerker aan andere zaken verbonden is dan het collectieve doel van je organisatie, is het goed daarover het gesprek aan te gaan. Want op het moment dat jij je oprecht verdiept in de situatie van je medewerker, laat je zien dat zijn/haar dromen en drijfveren ertoe doen, en daarmee versterk je de mens-tot-mens verbinding. En op het moment dat jullie expliciet benoemen hoe het werk bijdraagt tot de realisatie van de dromen of drijfveren versterk je de mens-tot-doel verbinding. Het werk heeft ook dan een hoger doel voor de medewerker.

Tip 2: Bespreek de verbondenheid aan de organisatie

Bespreek met de medewerker wat hem/haar bindt aan de organisatie. Wat brengt het werken bij de organisatie hem/haar, afgezien van salaris? Wat vindt hij/zij prettig in het werken bij jullie, de omgang met klanten en collega’s, de aard van het werk etc. Benoem dat je het van belang vindt dat de medewerker zich verbonden voelt, dat hij/zij op zijn gemak is en het werk leuk vindt. Geld is voor niemand voldoende drijfveer, dat zagen we al. Je wilt als werkgever niet inwisselbaar zijn, toch? Door met elkaar te spreken over voor jou als werkgever en voor de medewerker werkelijk van waarde is, versterk je wederom de verbinding.

Tip 3: Monitor de (mogelijke) invloed op teamleden

Ervan uitgaande dat het team gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt voor de teamdoelen en -afspraken, wil je van deze medewerker weten dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt in het grote geheel. Als iemand alleen maar op de achtergrond functioneert en weinig betrokkenheid toont, gaat dat onherroepelijk invloed hebben op het team.
Ook de externe drijfveer op zich kan invloed hebben. Het kan voor teamleden voelen alsof de medewerker de teamdoelen niet werkelijk belangrijk vindt, wat overigens helemaal niet waar hoeft te zijn. Maar deze medewerker zal wel van tijd tot tijd expliciet gevraagd moeten worden om zijn/haar commitment, zeker als daar twijfels over bestaan binnen het team.

Tip 4: Houd een open lijn

Zoals uit bovenstaande mag blijken, is er veel winst te halen uit het expliciet bespreken van elkaars drijfveren, waarden, ieders bijdrage en consequenties. Blijf zaken bespreekbaar maken, creëer een cultuur waar dat ook echt kan. Waar het niet raar is om je dromen na te volgen, maar waar je volledig jezelf mag zijn en tegelijk mag bijdragen aan een organisatie waar ook anderen hun dromen kunnen najagen.

Afbeelding: money blinds you. Geld als enige drijfveer blokkeert je perspectief en verkleint je wereld.


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door:
Expert BloggerInfluencer

Rianca is eigenaar van de Samensturingsacademie en auteur van het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en Samensturing in de kerk. Zij is de ontwikkelaar van Samensturing als organisatieprincipe, een universele set principes voor het duurzaam anders organiseren en veranderen in organisaties. De principes zijn werkzaam op elk niveau, van de coach of zorgverlener met zijn/haar cliënt tot het samen oplossen van grote samenlevingsvraagstukken en het inrichten van je organisatie (Samensturing als besturingsfilosofie). Rianca is een bevlogen spreker en trainer. Zij spreekt, schrijft en traint, inspireert en bemoedigt, met vooral een hart voor leiders die deze moedige stap wagen. 

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier