Eigenlijk kunnen we die vraag niet exact beantwoorden want elk team is anders, toch? Dus ook elk samensturend team. Dus gaan we op zoek naar die elementen die we in elk samensturend team zouden willen zien bij de finish: Samensturing optima forma

De basis

En dus beginnen we bij de essentials. Hoe geven samensturende teams vorm aan: #samen, #maatwerk, #practisewhatyoupreach en #verantwoordmachtenkaders?

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier

1.Samen

Uiteindelijk draait het in de zorg om de cliënt en zijn of haar welbevinden. In een samensturend team zijn medewerkers gericht op het samen beslissen met de cliënt en zijn/haar omgeving. Ze proberen binnen de mogelijkheden die er zijn de cliënt maximale autonomie te geven en gaan samen met hen op zoek naar de wensen en manieren om hieraan tegemoet te komen. Ze praten met de cliënt en zijn/haar netwerk over wie wat kan doen op weg naar het gezamenlijk doel: het welbevinden van de cliënt.

Dit betekent ook dat medewerkers elkaar ruimte geven om deze dialoog met de cliënt te voeren. Omdat zij weten dit gesprek belangrijker is dan welk protocol en overleg ook. Sterker nog, in een samensturend team helpen medewerkers elkaar aan ideeën die bijdragen aan de autonomie van cliënten, het aansluiten bij wensen en behoeften en samen op zoek te gaan naar (nieuwe) oplossingen.

Het samensturend team beslist dan ook samen wanneer ze elkaar willen ontmoeten en met welk doel. Een overleg is geen doel op zich maar draagt ten allen tijde bij aan de teamdoelstellingen en het welbevinden van cliënten. Dat er ontmoetingen zijn, is essentieel, want alleen dan kun je echt samen optrekken. Niet als je als medewerker maar zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk optrekt... En natuurlijk lost een samensturend team ook samen problemen op. Want als één teamlid een probleem heeft, hebben we het allemaal. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het resultaat en het welbevinden van het team.

2. Maatwerk

Maatwerk in de directe cliëntenzorg vloeit voort uit de dialoog die gevoerd wordt met de cliënt en zijn/haar netwerk, waarin actief wordt gezocht naar wat voor de cliënt belangrijk is en wat bijdraagt aan het welbevinden.

Maatwerk in het samensturend team is te vinden in het gericht (en samen natuurlijk) inzetten van medewerkers op die taken, waar ze het best tot hun recht komen. Medewerkers in een samensturend team zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten en die van hun collega’s. Ze accepteren en stimuleren dus ook dat medewerkers binnen het team andere taken kunnen hebben. Omdat zij weten dat door gericht gebruik te maken van ieders kwaliteiten het team optimaal tot zijn recht komt.

Maatwerk gaat ook over het gericht inzetten van producten, procedures en overleggen. In een samensturende organisatie ligt de beslisruimte over het “hoe” bij het team en kijkt het management naar de eindresultaten, niet naar de weg ernaartoe. Een optimaal samensturend team weet gebruik te maken van die beslisruimte en zet overleggen/procedures/protocollen in waar nodig, namelijk als ze daadwerkelijk bijdragen aan het welbevinden van de cliënt, het functioneren van het team of het bereiken van de teamdoelstellingen.

NB. We spreken hier nog niet over maatwerk in leiding geven. En daarover gaat het in het blog Leiderschap in een samensturende organisatie, ook te vinden op de website www.saminc.nl 

3. Practise what you preach

Medewerkers in een samensturend team geven ruimte en krijgen ruimte. En ze verwachten die ruimte ook van hun teamcoach of manager en kunnen proactief aangeven wat zij hierin nodig hebben. Ze geven ruimte aan de cliënt om aan te geven wat voor hem/haar op dat moment het belangrijkst is en waarmee hij/zij het meest geholpen is. Ze geven ruimte aan collega’s om die dingen te doen die bijdragen aan het welbevinden van de cliënt en aan de doelstellingen van het team.

Gaat het dan alleen om ruimte geven? Nou nee.

In een werkelijk samensturende organisatie is van laag tot hoog en andersom overeenstemming over de visie en kernwaarden van de organisatie. Omdat deze in gezamenlijkheid tot stand gekomen zijn en/of men er samen betekenis aan gaf in de verticale dialoog. Alle medewerkers kunnen daarom handen en voeten geven aan de kernwaarden, en het valt niet zelden samen met hun passie voor het werk.

Practise what you preach is dezelfde waarden uitdragen op alle niveaus van de organisaties. Wat je geeft aan je cliënt, geef je ook je medewerker of je collega. De visie van de organisatie is terug te vinden in organisatiedoelstellingen, teamdoelstellingen en zelfs individuele doelstellingen.

4. Verantwoord macht en kaders

Ook in een samensturende organisatie is er sprake van zaken die maar beperkt (of niet) te veranderen zijn. Een valkuil kan zijn de suggestie te wekken dat alles maar veranderd kan worden. Maar je hebt te maken met wettelijke kaders, functionele beperkingen of financiële grenzen. Juist door daarover transparant te zijn en ook waar je kunt uit te leggen waarom de dingen zijn zoals ze zijn, neem je mensen bijzonder serieus en geef je ruimte waar het wel kan. De energie wordt positief gericht op de cirkel van invloed die jullie samen kunnen behappen.

Leg maar gerust uit dat er in plaats van vijf uur per week nog maar drie uur beschikbaar is, omdat er simpelweg niet meer geld is. En ga in gesprek over hoe je drie uur zo optimaal mogelijk kunt besteden. Ga in gesprek over wat er al wel lukt en wat er nog meer mogelijk is. Betrek belangrijke anderen voor de cliënt. En stuur zo samen met minder naar meer!

Macht verantwoorden op medewerkersniveau betekent ook dat je transparant bent in de ruimte die er is. Als er van jou verwacht wordt dat je de eindbeslissing neemt, suggereer dan ook niet dat de cliënt dat kan doen. Leg het waarom uit en doe je best de mening en wensen van de cliënt zo goed mogelijk te betrekken in het besluit.

Macht en kaders verantwoorden is ook bij uitstek een taak voor managers en bestuurders, hoe dat werkt lees je in het blog Leiderschap in een samensturende organisatie.

Hoe krijgen we een samensturend team?

Hoewel sommige elementen misschien vertrouwd klinken, is de ontwikkeling naar een samensturend niet te onderschatten. Het vraagt om een persoonlijke ontwikkeling voor de medewerker, een groei als team en een organisatie die samensturing niet slechts mogelijk maakt, maar voorleeft en uitstraalt. Dat is waar het veranderprogramma Samensturing als Organisatieprincipe zich op richt.

Photo by Joel Filipe on Unsplash


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door:
Expert BloggerInfluencer

Rianca is eigenaar van de Samensturingsacademie en auteur van het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en Samensturing in de kerk. Zij is de ontwikkelaar van Samensturing als organisatieprincipe, een universele set principes voor het duurzaam anders organiseren en veranderen in organisaties. De principes zijn werkzaam op elk niveau, van de coach of zorgverlener met zijn/haar cliënt tot het samen oplossen van grote samenlevingsvraagstukken en het inrichten van je organisatie (Samensturing als besturingsfilosofie). Rianca is een bevlogen spreker en trainer. Zij spreekt, schrijft en traint, inspireert en bemoedigt, met vooral een hart voor leiders die deze moedige stap wagen. 

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier