Ben Kuiken leverde met dit boek weer een vlot leesbaar boek met een heldere duiding van de problemen en mogelijkheden van deze tijd, onderbouwd en verrijkt door tal van bronnen uit o.a. de filosofie en de natuurwetenschappen.

Persoonlijk vind ik het een verademing dat hij zich niet laat verleiden tot het tegenwoordig immens populaire “schoppen tegen het systeem”. Sterker nog, hij beschrijft hoe bureaucratie in beginsel een eerlijke en efficiënte manier is om dingen in een maatschappij te regelen. Het probleem is niet de bureaucratie, maar ons denken daarover. Ook zeer herkenbaar is de door neoliberalisme aangejaagde waarden-loosheid, waarin de economie het hoogste ideaal lijkt en alle idealen die verder en dieper gaan dan dat worden gezien als niet noodzakelijk, luchtfietserij of zelfs verdacht. Het is ongeveer de samenvatting van wat ik in de politiek aantrof enkele jaren geleden.

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier

In een complexe samenleving waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is er volgens Kuiken juist een toenemende wederzijdse afhankelijkheid en hernieuwde roep om solidariteit en broederschap. Dat betekent dat we af moeten van onze behoefte aan beheersbaarheid en voorspelbaarheid. Onvoorspelbaarheid ontstaat doordat je niet alleen op de wereld bent, dus wil je alle onzekerheid uitbannen, dan is de kans groot dat dit ten koste van andere mensen gaat. En hoe vaak zien we dat niet gebeuren? Als je mensen alleen zelf verantwoordelijk houdt voor hun handelen, zeg je eigenlijk dat de omstandigheden waarin je geboren wordt er niet toe doen. De geschiedenis heeft ons wel anders geleerd..

We hebben behoefte aan collectieve betekenisgeving. Gemeenschappelijke doelen, belangen en verantwoordelijkheden. Het had zomaar over Samensturing kunnen gaan…:-) Ben Kuiken houdt een vurig pleidooi voor wat hij noemt “het ambachtelijk ter hand nemen van zingeving”. Mensen hebben behoefte aan een verhaal over hun werkende leven: waarom doen ze wat ze doen?

En precies op dat punt ontstaat voor mij in de loop van het boek een dilemma, namelijk de volgende vraag: Is zingeven in het dagelijks leven verbonden met de zin van het leven? Of maakt iedereen zijn eigen zin? Ben Kuiken neigt naar het laatste waarbij hij o.a. de evolutietheorie aanhaalt en beschrijft hoe veel zaken in de natuur vanzelf zijn loop hebben. Het enige dat we kunnen doen is met elkaar delen wat we geloven en willen, aangezien waarheid een sociale constructie is.

Voor iemand als ik die gelooft dat ieder mens met een doel op deze wereld is gezet (ja, dat bestaat nog..) en ook elke organisatie zijn doel en waarde voor de einddoelgroep heeft of moet hebben, levert dat wat denkrimpels op zullen we maar zeggen. Ik vraag me af of je nu eigenlijk “zin maakt” of de “zin vindt”. De populaire term van Wouter Hart “de bedoeling” suggereert het laatste en ik merk dat ik daar ook toe neig. Het doel is er al, het verschoof alleen naar de achtergrond. We lieten andere dingen belangrijker worden, of hadden onvoldoende contact met onszelf en onze drijfveren.

Maar zin maken of de zin vinden, zeker is dat zingeving de uitdaging van deze tijd is in een wereld van complexiteit en onzekerheid.


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door:
Expert BloggerInfluencer

Rianca is eigenaar van de Samensturingsacademie en auteur van het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en Samensturing in de kerk. Zij is de ontwikkelaar van Samensturing als organisatieprincipe, een universele set principes voor het duurzaam anders organiseren en veranderen in organisaties. De principes zijn werkzaam op elk niveau, van de coach of zorgverlener met zijn/haar cliënt tot het samen oplossen van grote samenlevingsvraagstukken en het inrichten van je organisatie (Samensturing als besturingsfilosofie). Rianca is een bevlogen spreker en trainer. Zij spreekt, schrijft en traint, inspireert en bemoedigt, met vooral een hart voor leiders die deze moedige stap wagen. 

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier