In de krant lees ik dat kwetsbare wijken weer terug bij af zijn. De leefbaarheid gaat gestaag achteruit. Ik zit in de auto en hoor een vertegenwoordiger van de landelijke woningcorporaties over dit onderwerp op de radio, dit komt mede door landelijke maatregelen. Ik praat met opbouwwerkers die mij vertellen dat de kern van het opbouwwerk bestaat uit het versterken van wijken, maar dat in de praktijk zij teveel tijd kwijt zijn met andere zaken.
Ik ben al een tijdje actief in de energietransitie, maar sinds het aardgasbesluit maak ik mij grote zorgen, in het bijzonder over de grote verschillen die dreigen te ontstaan. Ik vraag me af: "Hoe voorkomen we een tweedeling in de samenleving. De voorlopers tegenover de achterblijvers, want met hard roepen dat het zo moet stoot je eerder mensen van je af dan dat ze je overtuigt. Rijk tegenover arm, want de huizen waar de gasrekening het hoogst is zijn meestal ook de woningen waar bewoners geen geld hebben voor isolatie. Bewoners tegenover de overheid, want waarom moeten wij snel van het aardgas af terwijl bij bedrijven rekening wordt gehouden met de concurrentiepositie. Aanbieders tegenover gebruikers omdat sprake is van monopoliepositie bij warmtenetten".
Maar in plaats van gelaten te reageren op al die alarmberichten, zie ik kansen ontstaan! Wat als woningcorporaties en opbouwwerkers samen aan de slag zouden gaan met het loskoppelen van de woningen van het aardgas? Kan dan ook het tij in de kwetsbare wijken gekeerd worden? Daarover gaat dit blog.

Weten hoe samensturend jouw organisatie is? Onderzoek het nu gratis met ons auditinstrument en ontvang het certificaat 'Samensturende Organisatie'of 'Samensturende organisatie in ontwikkeling' Klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

Kansen door mensen centraal te zetten

De taak van woningcorporaties is om de woningen passend toewijzen, zij mogen zich niet expliciet bezighouden met leefbaarheid. Het opbouwwerk is in de loop der tijd verschoven van leefbaarheid van de samenleving naar het welzijn van het individu. In plaats van sec het versterken van burgerinitiatieven in de samenleving moeten ze zich tegenwoordig meer bezighouden met het individu achter de voordeur.
Maar in de energietransitie is het juist noodzakelijk om individuen mee te krijgen en zorgen dat vanuit eigenaarschap burgerinitiatieven ontstaan. Initiatieven ontstaan nu bij de voorlopers maar grote vraag is: “ hoe krijg je de middengroep, de mensen die je bijna niet kan bereiken mee?”

Maar hoe doe je dat als de opbouwwerker en de woningcorporatie het niet mogen en energiecoöperaties het (nog) niet kunnen? Hoe doe je dat als je weet dat bewoners in kwetsbare wijken vooral bezig zijn met financieel overleven en niet met energietransitie. Terwijl deze verandering grote impact heeft voor bewoners! Er is sprake van een ingreep in je eigen huis (anders koken, woning isoleren). Loskoppelen van het aardgas gebeurt niet overal tegelijk en het kan dus zo maar gebeuren dat jouw woning aan de beurt is als je net je CV-ketel hebt vervangen. Hoe ga je daarmee om als overheid, hoe krijg je de bewoners mee? Verplicht van bovenop opleggen werkt niet. Dan weet je een ding zeker, je krijgt absoluut met weerstand te maken! De kunst is om het grote onbekende van de energietransitie lokaal klein te maken, zodat de bewoner zich betrokken voelt en de drang krijgt om zelf initiatief te ontwikkelen.

De meerwaarde van het opbouwwerk in de energietransitie

Los van het aardgas komen vraagt om samenspel van overheid, bewoners en bedrijven. De energietransitie komt heel dichtbij als het om je eigen woning gaat. Maar het is complex, omdat geen sprake is van een eenduidige heldere oplossing en het gaat om een jarenlange ontwikkeling. In Overijssel worden krachten gebundeld in een expertisecentrum om te leren van elkaar. Maar daarin mis ik het opbouwwerk/sociaal werk. Opbouwwerkers sturen op waardigheid en rechtvaardigheid zodat bewoners kunnen omgaan met de complexiteit van de maatschappij en kunnen functioneren in sociale netwerken. Net zoals het opbouwwerk een belangrijke rol had in de tijd van stadsvernieuwing, is het opbouwwerk nu ook weer cruciaal. Mijn stelling is dat met iets meer kennis van de energietransitie opbouwwerkers uitstekend in staat zijn om de energietransitie dicht bij de bewoners te brengen en bewoners kunnen mobiliseren om zelf initiatief te ontwikkelen. Dan krijgen energietransitie en lokale samenleving vleugels omdat door de verbinding een beweging ontstaat die niet meer te stoppen is.

Vleugels door verbinding

Een beweging die niet te stoppen is. Is dat niet vreselijk eng? Misschien wel en misschien weerhoudt dat ons er wel van om bewoners een volwaardige rol te geven. Maar eigenaarschap op het gebied van energietransitie en op het gebied van leefbaarheid is wat we willen, toch? Gelukkig is er Samensturing. Samensturing is meer dan samenwerking. Samen nemen we verantwoordelijkheid en bouwen we aan de vangrails die ons op de weg moet houden. Herken jij bovenstaande? Ik kan je als specialist samensturing bij Saminc hierbij helpen. Verbinding geeft vleugels. Waarom….omdat je bevlogenheid in mensen los maakt. En dat geeft energie, heel veel energie! En dat is nou net wat we nodig hebben om samen los te komen van het aardgas en te zorgen voor leefbare buurten en wijken. Benieuwd naar het hoe, lees dan mijn volgende blog of neem contact met mij op.

Afbeelding: Pixabay.com


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Milou van Rijn
Geschreven door: Milou van Rijn
BloggerExpert

Weten hoe samensturend jouw organisatie is? Onderzoek het nu gratis met ons auditinstrument en ontvang het certificaat 'Samensturende Organisatie'of 'Samensturende organisatie in ontwikkeling' Klik hier voor meer informatie en inschrijven.