De afgelopen tijd ben ik de meest wonderlijke uitwerkingen tegengekomen van samensturing. Soms met de beste intenties, maar te weinig begrip van de kernprincipes. Soms moedwillig, omdat men samensturing zo’n mooi woord vond en dingen lijken te veranderen als je deze sticker erop plakt. Soms omdat het gewoon ‘in’ is. Het gaat me aan het hart, niet alleen omdat het geen recht doet aan de bedoeling van het concept, maar vooral omdat er dan dingen ontstaan die je niet wil, en mensen een verkeerde associatie krijgen bij het woord. Niet te voorkomen helaas, maar we kunnen wel een aantal van de belangrijkste misverstanden en misinterpretaties ophelderen. In dit blog tref je er 3, in mijn webinar van 8 juni ga ik er dieper op in en behandel ik ze alle 7.

 

Weten hoe samensturend jouw organisatie is? Onderzoek het nu gratis met ons auditinstrument en ontvang het certificaat 'Samensturende Organisatie'of 'Samensturende organisatie in ontwikkeling' Klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

Waarom gebeurt het?


Maar eerst iets over waarom het gebeurt. Dat is namelijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dit gebeurt als je een concept instrumenteel inzet of vervormt naar je eigen overtuiging. Wanneer een concept niet aansluit bij je diepste overtuigingen zul je het niet overtuigend in kunnen zetten om transformatie te bereiken. Transformatie vraagt om transformationeel leiderschap. In het online college van 14 mei dat je nog terug kunt kijken gebruikte ik daarvoor het beeld van een boom. Veel organisaties zijn vooral druk met de takken en de vruchten: we moeten goede plannen hebben en het moet er goed uitzien. Maar de kwaliteit van de vruchten hangt uiteindelijk af van hoe stevig de wortels zijn. Geloof je echt in wat je doet? Ben je je voldoende bewust van je diepste drijfveren? Als hierin iets misgaat, ontstaan misverstanden en vervormingen.

En dan nu de eerste drie misverstanden:
1. Samen zonder sturing
2. Sturing zonder samen
3. Samensturing is met zijn allen sturen

1. Samen zonder sturing


Veel mensen, met name in het bedrijfsleven, hebben de indruk dat samensturing vage toestanden geeft. Dat je de grip kwijtraakt, dat iedereen zijn zegje moet doen. Zij leggen dan de nadruk op samen en vergeten de sturing. En inderdaad zijn er ook bedrijven die in die valkuil trappen. Ze gaan de verantwoordelijkheden delen zonder heldere kaders. Ze geven iedereen de gelegenheid om mee te praten, maar doen vervolgens niets met de input die er komt. Zo ontstaan schijndialogen en die zijn killing voor het eigenaarschap. Waarom zou ik nog meedenken als er toch niets mee gedaan wordt?
De manier om ervoor te zorgen dat er echt iets gebeurt met al die mooie input en bovendien ook een manier waarbij je ook gericht input verzamelt (in plaats van eindeloze brainstorms die alle kanten op gaan..) is te zorgen voor heldere kaders. Deze kaders geven weer wat we (minimaal) moeten doen om onze missie, ons doel te bereiken en binnen welke randvoorwaardelijke context zich dat afspeelt. Door die sturing toe te voegen en transparant te zijn over kaders en beweegredenen kun je echt gaan samen sturen!

 

2. Sturing zonder samen


Een andere werkelijkheid die we bij Saminc tegenkomen, zijn organisaties die wel verantwoordelijkheid hebben gedeeld, dingen hebben geregeld rondom regelruimte, organisatorische zaken naar beneden hebben gedelegeerd, maar die geen aandacht besteden aan de noodzakelijke verbindingen. Zonder die verbindingen, zonder oog voor samen kan er ook geen samenhang in de organisatie ontstaan.
Vervolgens gaat het uit elkaar lopen en zien we managers weer vanuit oude controlereflexen reageren. Soms zelfs vanuit de gedachte: zie je wel, ze kunnen het niet. Maar dat is in de meeste gevallen niet waar. Veel vaker ontbreekt het aan oog voor verbindingen en samenhang, samengehouden door een heldere visie en kaders.

3. Samensturing is met zijn allen sturen


Wat ik ook veel heb gezien, is dat iedereen overal over mee mag praten. Samensturing lijkt dan synoniem voor met zijn allen sturen. Dit leidt tot sessies waarin niet binnen de kaders en/of over het gezamenlijk doel wordt gesproken, maar eindeloos de kaders zelf en het proces ter discussie wordt gesteld. Erg zonde van ieders energie, en je komt uiteindelijk ook niet echt ergens.
Wat namelijk nodig is daarvoor, is een helder gezamenlijk doel en heldere kaders, en leiders die dat doel en de kaders bewaken. Huh, hiërarchie? is dan de eerste reactie die ik vaak krijg. Nou, als je dat zo wil zien. Ik geloof eerder in een logische ordening van zingeving-betekenisgeving-vormgeving, waarbinnen ieder de plaats mag innemen die bij hem/haar past. Waarin de leiders gezamenlijk doel en kaders bewaken (zingeving), betekenisgeving een gezamenlijk opdracht is met de mensen die het aangaat (ofwel de mensen die het ook gaan doen, niet iedereen), en vormgeving aan de uitvoerders is.


Tot slot


En weet je wat het is? Er is uiteindelijk weinig mis met hiërarchie, het is een gegeven overal waar mensen zich organiseren. Het probleem is verticale ongelijkheid: het denken dat je meer of minder waard bent op grond van een bepaalde positie. En gelijkheidsdenken komt daar ook uit voort, ik schreef daar al eerder over. Dus om maar te eindigen waar we begonnen: denk goed na wat je diepste drijfveren zijn om met Samensturing aan de slag te gaan, als je ook daadwerkelijk de transformatie wil bewerkstelligen die we voorstaan.
Benieuwd naar meer misverstanden en hoe je ze kunt voorkomen? Bekijk dan op 8 juni om 20.00u. het webinar over dit thema. Of vraag een van onze adviseurs te hulp om je aanpak eens onder de samensturingsloep te houden en scherp te stellen.


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door:
Expert BloggerInfluencer

Rianca is eigenaar van de Samensturingsacademie en auteur van het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en Samensturing in de kerk. Zij is de ontwikkelaar van Samensturing als organisatieprincipe, een universele set principes voor het duurzaam anders organiseren en veranderen in organisaties. De principes zijn werkzaam op elk niveau, van de coach of zorgverlener met zijn/haar cliënt tot het samen oplossen van grote samenlevingsvraagstukken en het inrichten van je organisatie (Samensturing als besturingsfilosofie). Rianca is een bevlogen spreker en trainer. Zij spreekt, schrijft en traint, inspireert en bemoedigt, met vooral een hart voor leiders die deze moedige stap wagen. 

Weten hoe samensturend jouw organisatie is? Onderzoek het nu gratis met ons auditinstrument en ontvang het certificaat 'Samensturende Organisatie'of 'Samensturende organisatie in ontwikkeling' Klik hier voor meer informatie en inschrijven.