Er was eens een buitengewoon dienstbare leider. Hij had alles over voor zijn mensen en wilde het liefst zoveel mogelijk samen doen. Bij elk besluit zorgde hij ervoor dat hij alle belangen en behoeften in beeld had, wat er nogal eens voor zorgde dat het aardig lang duurde voor er besluiten werden genomen.

Mensen wilde graag werken met deze dienstbare leider. Eindelijk iemand die je ziet en hoort, en denkt in jouw belang. Ze deelden dus ook te pas en te onpas wat er volgens hen moest gebeuren met de organisatie, wetende dat de leider alles zou doen om hen tevreden te stellen. Ze vertelden hem ook graag wat hij moest verbeteren aan zijn leiderschap.

Dat ging zo 1 of 2 jaar goed, en toen begon het te kraken. Er zat eigenlijk niet zoveel vooruitgang in de organisatie en mensen begonnen zich te storen aan de lange duur van processen. Ze begonnen naar elkaar te wijzen als schuldige hiervan. Ze werden ontevreden over het eeuwige geduld van de leider, hij moest nu ook maar eens doorpakken! Uiteraard alleen als het hun eigen belang niet zou schaden.

En die arme leider deed zijn best. Hij probeerde wat duidelijker te zijn, wat meer vaart te maken. Maar hoe meer hij zijn best deed, hoe groter de ontevredenheid werd. Elke keer als hij nu een besluit nam, was er wel iemand die vond dat hem/haar tekort werd gedaan en dat we het niet meer samen deden.….En tot overmaat van ramp werd hem door zijn Raad van Bestuur en een externe adviseur slecht leiderschap verweten..

Waarom dit verhaal?

Dit type leider ben ik regelmatig tegengekomen. Echt oprecht samen willen sturen, maar er daarbij volledig aan voorbijgaan dat mensen eerst en vooral een visie en objectief kader nodig hebben om aan te relateren. Zo op ieders belang gericht zijn dat ze vergeten dat het gezamenlijk belang voorgaat en nodig is om het collectief bij elkaar te houden. Samen sturen betekent niet alleen maar ondersteunen en samen beslissen, het betekent ook richting geven aan het collectief en de collectieve processen. Datgene doen wat de individuele medewerker vaak niet kan: boven het eigen belang uitkijken.

‘Leiderschap betekent niet: mensen geven wat ze willen, maar mensen wat ze nodig hebben. Daarom is er veel wijsheid voor nodig’

Maar ja, dan moet je wel weten wat de visie is. Dan moet je wel weten wat het gezamenlijk belang dient. Deze dynamiek overkomt dan ook vaak juist de mensen die meer gericht zijn op de mensen dan de visie. Warme en vriendelijke persoonlijkheden en echt geen slechte leiders. Alleen pakken ze maar een klein stukje van wat leiderschap werkelijk vraagt, en in een systeem van alles-in-1 leiderschap is dat dus funest voor de organisatie en voor de leiders zelf. Een organisatie gedijt op gedeeld leiderschap, en dit zijn de mensen die goed zijn in de horizontale verbinding, maar het bewaken van het gezamenlijk doel en de verticale verbinding aan anderen over moeten laten.

Maar stel, jij bent zo’n horizontale verbinder. Je hebt het nu eenmaal in je eentje te doen en niet de luxe van medeleiders die complementair zijn aan jou. Hoe kun jij dan, ook op de langere duur, zorgen voor een sterk collectief? Hier volgen enkele tips.

Tips voor horizontale verbinders

  1. Wees je bewust van je kracht en beperkingen. Zoek een sparringpartner die jou kan helpen met het scherp stellen van je visie en het aanbieden van structuur in processen.
  2. Probeer niet iedereen tevreden te stellen. Dat gaat je nooit lukken. Je kunt naar iedereen luisteren, maar wees er ook duidelijk in dat je niet elke wens kunt honoreren. Want elk individueel belang gaat wel ergens in tegen het belang van iemand anders.
  3. Maak de visie, gezamenlijke waarden en doelen expliciet. Maak bij besluitvorming ook heel helder op grond waarvan besluiten worden genomen en toets die altijd aan het gezamenlijk kader! Heb je dat nog niet? Leer het dan met Samensturing!

En tot slot: leer ècht samen sturen! En leer het ook aan je team. Zo zullen jullie ontdekken dat je allemaal meer tot je recht komen als je verbonden bent, niet alleen met elkaar, maar ook met een gezamenlijk doel. Dat een heldere visie, kaders en principes jullie allemaal helpen om te weten wie je bent als individu, en wie je bent binnen het grotere geheel. Zodat je trots kunt zijn op jullie collectief, en ieders bijdrage daaraan! En als Samensturingsacademie helpen we je daar graag bij!


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door:
Expert BloggerInfluencer

Rianca is eigenaar van de Samensturingsacademie en auteur van het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en Samensturing in de kerk. Zij is de ontwikkelaar van Samensturing als organisatieprincipe, een universele set principes voor het duurzaam anders organiseren en veranderen in organisaties. De principes zijn werkzaam op elk niveau, van de coach of zorgverlener met zijn/haar cliënt tot het samen oplossen van grote samenlevingsvraagstukken en het inrichten van je organisatie (Samensturing als besturingsfilosofie). Rianca is een bevlogen spreker en trainer. Zij spreekt, schrijft en traint, inspireert en bemoedigt, met vooral een hart voor leiders die deze moedige stap wagen. 

Weten hoe samensturend jouw organisatie is? Onderzoek het nu gratis met ons auditinstrument en ontvang het certificaat 'Samensturende Organisatie'of 'Samensturende organisatie in ontwikkeling' Klik hier voor meer informatie en inschrijven.