Je missie en visie vormen als het goed is een belangrijk toetsingskader voor je eigen handelen als bestuurder of manager, en een inspirerend referentiekader voor je medewerkers. Toch zijn missie/visietrajecten vaak taai en verlopen moeizaam, hoe komt dat eigenlijk?

Wat we vaak zien is dat de missie en visie in de boardroom, of door een werkgroep, is “bedacht” en dat er vervolgens in een eveneens van bovenaf ontworpen structuur participatiesessies worden ingeregeld waar mensen mogen meedenken. Je zou deze werkwijze kunnen vergelijken met het volgende beeld:

Als de missie staat voor waar je naartoe wil en wat je wil bereiken, is de visie het vliegtuig waarmee je er zou willen komen. Het kan een mooi vliegtuig zijn dat we met trots presenteren. Maar als die visie al in de lucht is, hoe komen de medewerkers dan aan boord als ze nog op de grond staan? Ze kunnen dan hooguit meedenken over wat ze vinden van het uiterlijk van het vliegtuig toch? Maar kunnen ze zich een beeld vormen van waar het naartoe gaat of beter nog, hoe het zou zijn om mee te vliegen? Nee toch?

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier

Terwijl dat wel is wat je wil, of zou moeten willen: eigenaarschap bij medewerkers, de expliciete bereidheid om mee te vliegen op dezelfde missie. Maar hoe pak je dat aan?

Stap 1 Landen

De eerste stap is voor veel managers en bestuurders vaak een teleurstellende: heb je net een mooie visie de lucht in geholpen, moet je weer gaan landen….En toch is het cruciaal om de bestemming te bereiken. Hoe je dat doet, landen? Dat betekent dat je in je traject bewust een tussenstop inlast om met de medewerkers te toetsen of de bestemming wel klopt en of de visie wel het vervoermiddel is waarmee ook zij denken de bestemming te kunnen bereiken. Dat betekent dat je inspirerend vertelt over de bestemming, een lonkend perspectief creëert, en goed kunt onderbouwen waarom dit specifieke vliegtuig met zijn speciale uitrusting de beste manier is om er te komen. En ja, dat betekent dat je ook open staat voor betere bestemmingen die medewerkers aandragen. Het betekent dat je onderhandelt over de uitrusting die het vliegtuig zou moeten hebben. En zelfs kan het betekenen dat je voorlopig nog even niet de lucht ingaat, omdat het de vraag is of de basisuitrusting wel op orde is. Dan heb je eerst iets anders te doen. Waarom dan toch landen? Omdat het de enige manier is om het vliegtuig met alle medewerkers op de plaats van bestemming te krijgen. Alle andere manieren zijn gedoemd te mislukken.

Stap 2 Toetsen van de bestemming

We geloven als bestuurders graag dat wij weten wat de juiste bestemming is. We hebben een missie nietwaar, en bovendien een reputatie hoog te houden en verwachtingen van stakeholders om aan te voldoen. Toetsen of we wel op weg zijn naar de juiste bestemming is een exercitie die veel onrust kan geven. Wat nou als blijkt dat we de verkeerde dingen aan het doen zijn? Ja, dat kan zeker spannend zijn. Echter, veel erger is dat we vaak, zeker in de publieke sector, helemaal niet meer weten waar we precies naar op weg zijn. Of dat we onderweg zoveel mensen zijn kwijtgeraakt dat ons bestaansrecht ter discussie komt te staan. Waarom zijn we er eigenlijk en waar gaan we naartoe?

Toetsen van de bestemming is dan ook een exercitie die gaat over de waarde die we toevoegen voor onze klanten, voor onze einddoelgroep. Wat voegen wij nu werkelijk toe en wat zou er misgaan -of minder goed- als wij er niet waren? Weet u wat het mooie is? Deze toetsing is er één waarmee u zich snel verbinden kunt met uw medewerkers. Deze toegevoegde waarde ligt als het goed is dicht bij de werkmotivatie van uw medewerkers en zij kunnen dan vaak ook nog beter dan wij als bestuurders concreet maken wat we toevoegen en voor wie.

En als het lukt om dit scherp te stellen met elkaar? Dan hebben we èn verbinding in onze organisatie èn een inspirerende bestemming èn een antwoord op de vragen over ons bestaansrecht!

Stap 3 Onderhandelen over de weg naar de bestemming en de benodigde uitrusting

Een visie is geen doel op zich, maar een aanname over hoe we het beste tot onze bestemming kunnen komen. Vaak verwateren de woorden missie en visie mettertijd, en veel mensen hebben moeite met het scherp verwoorden van het verschil tussen een missie en een visie. De bedoeling voorop is tegenwoordig een hippe term, waarmee we aanduiden dat de missie primair gaat over de waarde die we toevoegen, en dat onze visie slechts een verwoording is van hoe we dat het beste denken te kunnen bereiken.

Een mooie stap in het proces richting een meer gedragen visie is op zoek gaan naar wat we nu al inzetten om te komen tot toegevoegde waarde voor onze klanten. Hoe doen we dat precies en wat zegt dat over onze kernwaarden? Of, zoals ik vaak vraag: als ik met een camera jullie organisatie inloop, hoe zie ik dan dat dit jullie kernwaarde is? Hoe ziet het er concreet uit in de praktijk?

Belangrijk ook is het definiëren van de afstand tot de bestemming: wat doen we nu al en wat zouden we nog meer moeten doen om te komen tot onze bestemming? Als we weten welk nieuw gedrag, welke nieuwe producten of nieuwe werkwijze we nodig hebben, kunnen we ook concreter maken welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Zijn de huidige processen en structuren ondersteunend of vormen ze juist een beletsel? Hebben we de juiste mensen voor de klus of moeten we een ander type competenties in huis halen of ontwikkelen?

Stap 4 Voorbereiden van de vlucht

Als we weten wat we nodig hebben om tot onze bestemming te komen, kunnen we de vlucht gaan voorbereiden. We maken plannen, natuurlijk met de mensen die met ons meegaan. Hoe kun je op de reis een actief medereiziger zijn als je niet betrokken was bij de voorbereidingen? Dit betekent dat de nieuwe uitrusting ook niet ergens in een aparte vleugel wordt ontwikkeld en kantklaar aangereikt, maar dat het proces van de totstandkoming een gezamenlijk proces is waar medewerkers een belangrijke rol in hebben. Bij voorkeur levert elke medewerker of team een bijdrage aan de uiteindelijke uitrusting waarmee we de lucht ingaan!

Die uitrusting bestaat uit wat we mee moeten nemen en nodig hebben onderweg, maar ook uit een beschrijving van wat we met elkaar onderweg zouden moeten doen, hoe we ons zouden moeten gedragen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Denk maar aan de veiligheidsvoorschriften in een vliegtuig.. De vlucht die we maken is een reis van verandering, waarvoor we met elkaar spelregels moeten afspreken.

Stap 5 Aan boord!

Als we echt geland zijn, met elkaar hebben gesproken en weten waar we naartoe gaan en waarom. Als we hebben ontdekt wat de beste manier is om tot deze bestemming te komen en wat we onderweg nodig hebben. Als we de reis hebben voorbereid, zowel door mee te nemen en in te richten wat we nodig hebben als door met elkaar spelregels af te spreken voor de reis, komt het moment dat we aan boord kunnen. Een feestelijk moment, waar iedereen aan heeft bijgedragen!

Natuurlijk is dit tegelijk niet het eindpunt, want onze reis begint pas. Maar we weten nu wel dat we op een reis gaan met mensen die geloven in de bestemming en de weg ernaartoe, met mensen die hebben bijgedragen aan de voorbereidingen en zich optimaal zullen inzetten om ervoor te zorgen dat we onze bestemming bereiken. Hoeveel groter is de kans nu geworden dat we met z’n allen komen waar we willen zijn en bovendien anderen inspireren met onze reis!

Photo by Igor Ovsyannykov on Unsplash


Interessant blog? Like it op Facebook, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door:
Expert BloggerInfluencer

Rianca is eigenaar van de Samensturingsacademie en auteur van het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en Samensturing in de kerk. Zij is de ontwikkelaar van Samensturing als organisatieprincipe, een universele set principes voor het duurzaam anders organiseren en veranderen in organisaties. De principes zijn werkzaam op elk niveau, van de coach of zorgverlener met zijn/haar cliënt tot het samen oplossen van grote samenlevingsvraagstukken en het inrichten van je organisatie (Samensturing als besturingsfilosofie). Rianca is een bevlogen spreker en trainer. Zij spreekt, schrijft en traint, inspireert en bemoedigt, met vooral een hart voor leiders die deze moedige stap wagen. 

Wil jij ontdekken hoe Samensturing jou houvast kan bieden in het veranderproces waar je voor staat, in je leiderschap en in de organisatieontwikkeling? Bekijk dan deze zomer op je gemak alle lessen in onze online Academy en je zult zien hoe Samensturing jou houvast kan bieden bij de uitdaging waar jij voor staat. Een proefabonnement kost slechts € 247,- en je vindt hem hier