Ken je de film The Matrix? Of misschien de Divergent-serie? Talloze boeken en films zijn gemaakt over dit thema: dat de werkelijkheid die we om ons heen zien misschien niet de echte of volledige werkelijkheid is. De meeste mensen geloven wel dat ‘er meer is’, oftewel in een niet zichtbare of bovennatuurlijke werkelijkheid. Niet zo raar, want zo zijn we gemaakt. Maar nu is natuurlijk de hamvraag: wat bepaalt ons leven, de zichtbare of de onzichtbare werkelijkheid? En wat is nu echt waar? Daarover dit tweede deel van de blogserie Oud & Nieuw.

Hoe gaan de twee systemen om met waarheid? Ook zonder exact te duiden wat waar is en wat niet, kunnen we constateren dat de richting die de systemen kiezen wezenlijk anders is.

Stop met het voortdurend wachten op toestemming of de juiste omstandigheden en start vandaag met Samensturing, gewoon op de plek waar jij bent! Dit webinar op 17 april geeft je het zetje dat je nodig hebt en helpt je de eerste stap te zetten. Meld je hier aan.

Het oude systemen: spiegelt een vooraf bedachte of onvolledige werkelijkheid voor

Het oude systeem kiest ervoor een bepaalde werkelijkheid te tonen aan mensen. Daarbij wordt niet geschroomd om informatie achter te houden of de werkelijkheid anders voor te spiegelen. De achterliggende gedachte is daarbij, in het gunstigste geval, dat mensen niet met de volledige waarheid kunnen omgaan. Omdat ze dan niet weten hoe ze keuzes moeten maken of er misbruik van zouden maken. In het wat minder gunstige scenario is het anders voorspiegelen van de werkelijkheid een manier om de machtsbalans te behouden of te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan oorlogspropaganda of censuur, maar ook de politieke werkelijkheid. In het klein gebeurt het ook, wanneer we onze kinderen boodschappen voorhouden over wie ze zijn of zouden moeten zijn, en voorbij gaan aan wie ze werkelijk zijn.

Het gevolg van deze benadering is dat veel mensen niet meer weten wat ze moeten geloven. Vroeg of laat worden ze geconfronteerd met tegengestelde informatie, en dat leidt dan tot ontkenning of juist strijd. Maar rust is niet te vinden in deze benadering. We zeggen niet voor niets: de waarheid maakt vrij.

Deze benadering leidt uiteindelijk tot afhankelijkheid en volgerschap of tot rebellie.

 

Het nieuwe systeem: helpt mensen de waarheid te ontdekken, maar legt die niet op

Het nieuwe systeem is er juist op gericht mensen de waarheid over zichzelf en hun plek in de samenleving te helpen ontdekken. Dat is niet om mensen wakker te schudden en in opstand te brengen, zoals vaak gedacht wordt. Maar om hen te helpen weloverwogen keuzes te maken, waarbij ze rekening houden met zichzelf en het collectief/de samenleving, juist ook in situaties waarin de werkelijkheid niet zo fraai is. Het nieuwe systeem maakt mensen mede-eigenaar en bewust van hoe zij bij kunnen dragen aan de oplossing. Het nieuwe systeem nodigt daartoe uit.

Voor veel mensen betekent het leren om op deze manier in de samenleving te staan dat ze zich eerst los moeten maken van de erfenis van het oude systeem. Van boodschappen die over hen uitgesproken zijn die niet waar zijn tot en met (voor)oordelen over de samenleving, overheid of bepaalde groepen. De waarheid oordeelt namelijk niet. Niet over jezelf, en ook niet over anderen. Oordelen, goed/fout denken is namelijk altijd een (persoonlijke) vertekening van de werkelijkheid die leidt tot schaamte en verlies van identiteit, bij jezelf en anderen.

Het gevolg van deze benadering is dat mensen in elke situatie terugkeren naar hun eigen cirkel van invloed: wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik bijdragen? Het leidt tot leiderschap en voorkomt dat mensen vervallen in het spreken in algemeenheden en (voor)oordelen.

Dat is het systeem dat we willen bouwen met Samensturing, een beweging van zelfbewuste leiders die de waarheid over zichzelf kennen en daarom stevig staan en kunnen bewegen in een onvolledige of verdraaide werkelijkheid.

 


Interessant blog? Like it op Facebook, Plaats het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Rianca Evers

Functie: Founder, spreker, auteur
Kernexpertise: Transformationeel leiderschap
Volg mij:

Geschreven door:
Expert BloggerThought Leader

Rianca is eigenaar van de Samensturingsacademie en auteur van het boek Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, en Samensturing in de kerk. Zij is de ontwikkelaar van Samensturing als organisatieprincipe, een universele set principes voor het duurzaam anders organiseren en veranderen in organisaties. De principes zijn werkzaam op elk niveau, van de coach of zorgverlener met zijn/haar cliënt tot het samen oplossen van grote samenlevingsvraagstukken en het inrichten van je organisatie (Samensturing als besturingsfilosofie). Rianca is een bevlogen spreker en trainer. Zij spreekt, schrijft en traint, inspireert en bemoedigt, met vooral een hart voor leiders die deze moedige stap wagen. 

Stop met het voortdurend wachten op toestemming of de juiste omstandigheden en start vandaag met Samensturing, gewoon op de plek waar jij bent! Dit webinar op 17 april geeft je het zetje dat je nodig hebt en helpt je de eerste stap te zetten. Meld je hier aan.