SV-F04M10 - De samensturende organisatie

Deze module leert je om een samensturende organisatie te herkennen, te borgen, in te bedden en bij te sturen en Samensturing toe te passen op nieuwe veranderingen en vraagstukken.

Van harte welkom bij de module De samensturende organisatie!

Deze module leert je om een samensturende organisatie te herkennen, te borgen, in te bedden en bij te sturen en Samensturing toe te passen op nieuwe veranderingen en vraagstukken. 

  • De 12 principes van de samensturende organisatie te herkennen en te toetsen in de dagelijkse praktijk van jouw organisatie 
  • Optimaal gebruik te maken van de ingerichte structuren en centraal bij te sturen zonder de autonomie van teams aan te tasten 
  • Samensturend te veranderen of nieuwe vraagstukken aan te vliegen vanuit zingeving, betekenisgeving en vormgeving en het fasenmodel en kernprincipes van Samensturing consequent toe te (blijven) passen

  • Hoe ziet de samensturende organisatie eruit?
  • Borgen, inbedden en bijsturen 
  • Toepassen op nieuwe vraagstukken

Na het volgen van deze lessen weet je of jouw organisatie samensturend is, hoe je dit verankert en uitbouwt en hoe je nieuwe vraagstukken of veranderingen op een samensturende manier aanpakt. 

We hopen dat je deze module volgt met je (leiderschaps)team of anders in een leergroep met andere deelnemers. Dan haal je namelijk het meeste uit. Heb je nog geen leergroep en wil je dat wel graag? Mail ons even op info@samensturingsacademie.nl , dan proberen we je te matchen met een passende leergroep.

Stap 1: Bepaal je doel

Wat wil jij leren in deze les? Schrijf het op voor jezelf, daarmee richt je je aandacht op wat jij belangrijk vindt en geef je richting aan je eigen leerproces

Stap 2: Bekijk de video

Start de les in. Doe dat op een rustig moment, waarop je de tijd en ruimte in je hoofd hebt om de principes te verwerken.

Stap 3: Pauzeer en reflecteer

Neem de tijd om de vragen uit de video voor jezelf te beantwoorden en te reflecteren aan de hand van de vraag: wat zou dit voor mij/mijn organisatie betekenen? Schrijf je bevindingen op. 

Stap 4: Maak de verwerkingsopdracht

Door niet te lang na de video aan de slag te gaan met de verwerkingsopdracht maak je de lessen voor jezelf gelijk toepasbaar en gaan ze nog meer voor je leven. 

Stap 5: Deel je bevindingen

Wat heb je ontdekt in deze les? En hoe heb je de principes toegepast? Deel het met een sparringpartner of in je team. Vergeet ook niet om expliciet te maken wat je hebt toegepast, met de betrokkenen bij de verandering. Juist door woorden te geven aan wat we doen leren we meer bewust te handelen en kunnen we er meer van doen. Geen mensen in je omgeving om mee te sparren?

Denk dan eens aan deelname aan ons community jaarprogramma of intensive individueel programma!

Mis deze geweldige kans niet!

Boek Samensturing in de kerk
Boek Samensturing in de kerk
Samen op weg naar een bloeiende kerk, met een positieve impact op de samenleving! Met een persoonlijke bemoediging van Rianca.
Meer Informatie
SV-F01M01 - Starten met Samensturing
SV-F01M01 - Starten met Samensturing
Deze module bereidt je voor op een veranderproces naar Samensturing in jouw organisatie.
Meer Informatie
SV-F01M02 - Essentiële verbindingen
SV-F01M02 - Essentiële verbindingen
Deze module gaat over het belang van verbinding in je organisatie, welke vormen we binnen Samensturing kennen, wat het jouw organisatie oplevert als je hier aandacht aan besteedt en hoe je dat op een goede manier doet.
Meer Informatie
SV-F01M03 - Leiderschap bij Samensturing
SV-F01M03 - Leiderschap bij Samensturing
Deze module neemt je mee in de 3 types leiderschap die belangrijk zijn bij Samensturing. 
Meer Informatie
SV-F02M04 - Inrichten en operationaliseren
SV-F02M04 - Inrichten en operationaliseren
Deze module neemt je mee in het inrichten van teams als verantwoordelijkheidsgebieden zodat de verantwoordelijkheid binnen je organisatie ook echt ver- en gedeeld wordt. 
Meer Informatie
SV-F02M05 - Communicatie en inclusieve besluitvorming
SV-F02M05 - Communicatie en inclusieve besluitvorming
Deze module gaat over het optimaliseren van vergaderingen door goede communicatie-/dialoogvaardigheden, het omgaan met tegenstrijdige belangen en hoe je samen op een goede manier komt tot gedragen besluiten.
Meer Informatie
SV-F02M06 - Veranderende verhoudingen en bemoedigingscultuur
SV-F02M06 - Veranderende verhoudingen en bemoedigingscultuur
Deze module bereidt je voor op hoe je omgaat met leiderschap, samenwerking en bemoedigingscultuur in de veranderende verhoudingen en deskundigheid als gevolg van de stappen die jij als leidinggevende en je team hebben gezet in fase 1 en 2
Meer Informatie
SV-F03M07 - Je organisatie als lerende community
SV-F03M07 - Je organisatie als lerende community
Deze module bereidt je voor op het creëren van een leeromgeving en -cultuur op team-, teamoverstijgend en organisatieniveau zodat betrokkenen in staat worden gesteld om hun dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.
Meer Informatie
SV-F03M08 - Nieuw evalueren en beoordelen
SV-F03M08 - Nieuw evalueren en beoordelen
Deze module bereidt je organisatie voor op effectief en veilig samen evalueren van het functioneren op individueel en teamniveau, en op het inbedden in HR-systematiek en beloningsbeleid ervan.
Meer Informatie
SV-F03M09 - Inrichten van de ondersteuningsorganisatie
SV-F03M09 - Inrichten van de ondersteuningsorganisatie
Deze module bereidt je voor op het inrichten van je organisatie als faciliterend orgaan voor leidinggevenden, medewerkers en teams.
Meer Informatie
SV-F04M10 - De samensturende organisatie
SV-F04M10 - De samensturende organisatie
Deze module leert je om een samensturende organisatie te herkennen, te borgen, in te bedden en bij te sturen en Samensturing toe te passen op nieuwe veranderingen en vraagstukken.
Meer Informatie
* De meeste van onze programma's zijn BTW-vrij, check het bij het afrekenen.